Tag标签 | 站点地图 | 收藏本站
浏览量

唐诗镜-巻三十 - 中华文库

作者:admin 发布时间:2022-09-28

  长安京兆人周逍遥公韦琼之后李肇国史补云为性髙㓗鲜食寡欲所居焚香扫地而坐其为诗驰骤建安以还各得风韵王钦臣集序云天宝时扈从逰幸为三卫郎永泰中任洛阳丞京兆府功曹大历十四年自鄠县令除栎阳令

  辞君逺行迈饮此长恨端已谓道里逺如何中险艰流水赴大壑孤云还暮山无情尚有归行子何独难驱车背乡园朔风巻行迹严冬霜断肌日入不遑息忧欢容髪变寒暑人事易中心君讵知冰玉徒贞白〈右拟行行重行行

  春至林木变洞房夕含清单居谁能裁好鸟对我鸣良人久燕赵新爱移平生别时双鸳绮留此千恨情碧草生旧迹绿琴歇芳声思将魂梦欢反侧寝不成揽衣迷所次起望空前庭孤影中自恻不知双涕零〈右拟凛凛岁云暮春至林木变洞房夕含清此是唐语末觉情思纒绵语疏体畅意结情含自是古人体制自宋以下一并而注字句间矣〉

  白日淇上没空闺生逺愁寸心不可限淇水长悠悠芳树自交结春禽自相求徘徊东西厢孤妾谁与俦年华逐丝泪一落俱不收〈右拟明月何皎皎〉

  霜露悴百草时菊独妍华物性有如此寒暑其奈何掇英泛浊醪日入会田家尽醉茅檐下一生岂在多

  对此嘉树林独有戚戚颜抱瘵知旷职淹旬非乐闲释子来问讯诗人亦扣关道同意暂遣客散疾徐还园径自幽静

相关阅读

推荐阅读

友情链接

Copyright © 2012-2016 欢迎来到公海手机版710 Corporation, All Rights Reserved. 版权所有©欢迎来到公海手机版710

备案号:豫ICP备11024441号-16